top of page

BISERICA DE ZID "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL" DIN CICĂU

revitalizarea unei biserici din secolul al XVIII-lea

SIT: Biserica  "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril", satul Cicău, comuna Mirăslău, județul Alba

CLASARE: monument de interes național - AB-II-m-A-00203

BENEFICIAR: Parohia Cicău

ECHIPA:

proiectant general: Remon Proiect S.R.L.

șef de proiect: arh. Constanța Carp

arhitectură: arh. Smaranda Baciu, arh. Alexandra Mănescu, proiectant Silvia Petcu

structură: ing. Florin Voica, ing. Mihai A. Ganea, ing. Mădălin Coman

instalații: ing. Teodor Ioniță

expertiză tehnică: prof. dr. ing. Mircea Crișan (d.2017)

expertiză biologică: dr. Livia Bucșa

restaurare componente artistice - pictură: specialist restaurator Mircea Munteanu 

AN: 1993-2001 și 2015 - prezent                            

                                 

FAZA: execuție

Biserica de zid   « SF. ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL » - CICĂU , construită  într-o primă etapă în secolul al XV-lea , a fost transformată în secolul al XVIII-lea.

Prima atestare scrisă apare în anul 1733 în conscripţia efectuată din ordinul episcopului greco-catolic Inochentie Micu Klein. Conform cercetărilor şi studiilor efectuate în anii 1960 de renumitul istoric de artă,  academicianul Marius Porumb şi continuate mai nou de Gheorghe Petrov, Paul Scrobotă şi Gheorghe Fleşer, anumite elemente ale decorului în piatră al ancadramentelor golurilor faţadelor sudică şi estică sunt similare cu piese similare ale unor monumente atestate în sec XV (Gîrboviţa, Gioagiu de Sus) . Mai mult se poate afirma provenienţa din acelaşi atelier de pietrărie.

Biserica a fost pictată la interior într-o primă etapă imediat după edificare şi ulterior în anul 1781 (al doilea strat identificat), conform unei inscripţii descifrată de către Atanasie POPA - pictura fiind realizată de către “mai marele între zugravi Ioan Boer din Teiuş”.

De la construcţia sa din secolul XV şi până în prezent, edificiul a suferit o serie de modificări. Astfel, în conformarea pereţilor se găsesc zidării din piatră de râu din perioade diferite, ce nu sunt bine ţesute între ele şi sunt fundate la adâncimi diferite, parţial peste adâncimea minimă de îngheţ.

 

Totodată, imobilul mai prezintă elemente din beton armat ce fac parte dintr-un proiect de consolidare realizat în perioada 1993-2001. Elementele de beton armat sunt formate dintr-o centură perimetrală la nivelul superior al pereţilor, o centură la nivelul fundaţiilor un cadru boltit între pronaos şi naos şi o placă peste pronaos.

 

În acelaşi timp, ultima intervenţie asupra acoperişului a fost înlocuirea sa completă în cadrul lucrărilor din anii 1993-2001 – din păcate, execuția nu s-a realizat conform detaliilor din proiect, aceasta conducând la degradarea accentuată din prezent.

Pe latura sudică s-a ridicat la un moment dat un pridvor alungit (de tip târnaţ) din piatră acoperit cu lemn , element la care s-a renunţat la restaurarea din anii 1993-2001.

LUCRĂRI PROPUSE

Prin consolidarea și restaurarea bisericii se urmărește reabilitarea acesteia cu tehnici și materiale specifice de construcție, pentru evidențierea etapelor succesive de dezvoltare și a intervențiilor propuse.

 • Consolidarea pe baza datelor și recomandărilor din expertiza tehnică;

 • Desfacerea tencuielilor exterioare burdușite, degradate;

 • Refacerea tencuielii cu mortar de exterior de tip Remmers cu adaos hidrofobizant, inclusiv marcarea tencuielilor originare depistate pe parament;

 • Curățarea și tratarea ancadramentelor din piatră de la ușă și ferestre;

 • Repararea ușii de acces din lemn de stejar și recondiționarea feroneriei existente;

 • Reparații la treptele din piatră (taselări și montări pe poziție);

 • Reparații și înlocuiri banchete exterioare din lemn de stejar;

 • Trotuar perimetral din dale de piatră pe strat filtrant de nisip;

 • Revizuirea șarpantei navei bisericii și a turnului clopotniță, cu înlocuirea elementelor degradate (popi, căpriori, cosoroabe, astereală, etc.)

 • Revizuirea scheletului și a parapetului turnului clopotniță cu foișor, cu înlocuirea elementelor degradate;

 • Termoizolație vată minerală în podului bisericii, sub podina de protecție din lemn de rășinoase;

 • Înlocuirea învelitorii din șiță;

 • Tratamente antifungice, insecticide și ignifugarea elementelor din lemn ale șarpantei și învelitorii;

 • Instalație de detecție și alarmare incendiu;

 • Instalație de paratrăsnet și priză de pământ.

 

Absolut toate lucrările propuse sunt pe cât de puțin invazive posibil, urmărind a nu dăuna monumentului din punct de vedere structural, arhitectural și al componentelor artistice. 

Degajările de pământ se realizează cu mare atenție, urmărind descoperirea elementelor interesante de la fața locului. 

bottom of page