top of page

BiSERICA "CUVIOASA PARASCHIVA" DIN VÂRTOP 

lemn și piatră 

SIT: Biserica "Cuvioasa Paraschiva" din Vârtop - sat Cândești Vale,   

       comuna Cândești, județul Dâmbovița 

CLASARE: monument de interes național - clasa A - cod LMI DB-II-m-A-17409

BENEFICIAR: Parohia Vârtop

ECHIPA:

șef proiect: arh. Constanța Carp (expert atestat M.C.)   

                            

arhitectură: arh. Smaranda Baciu, arh. Alin Niculcea, arh. Dan Baciu

structură: ing. Mihai Biriș (specialist atestat M.C.), ing. Aneta Rusu (expert atestat M.L.P.A.T.)

restaurare pictură: Patrimoniu Restauro S.R.L.

specialist restaurator Nicolae Drăgușin

Ana Maria Drăgușin

Elena Schuster

instalații: ing. Gheorghe Păunescu (d.2020) (expert atestat M.C.) 

consultanță: DuoPart S.R.L.

constructor: Taina Lemnului S.R.L. - Pop Vasile

AN: 2016

                                 

FAZA: finalizat

Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” este locaş de cult, monument istoric şi de arhitectură,  înscrisă în lista monumentelor din judeţul Dâmbovița la poziţia 732 cu codul DB-II-m-A-17409.  

Conform pisaniei păstrate pe peretele de vest al pronaosului, biserica a fost ridicată în ”veacul 7321 august 23”. Reconsiderând datele obținute din documentații și confruntând pisania cu anii reali de domnie ai domnitorului ,,Constantin Ipsilanti Voievod", fiul lui Alexandru Ipsilanti, care a domnit în Muntenia între anii 1802-1806 și cei ai Mitropolitului ,,Kir Dosoftei", devenit mitropolit în anul 1793 și destituit în 1810, se consideră că anul înscris în pisanie Z.T.B.I. (7321) corespunzand anului 1803.

Biserica de lemn ”Cuvioasa Paraschiva” are un plan dreptunghiular, cu un naos ușor lărgit față de pronaos și altar, cu bolți independente deasupra naosului și pronaosului.

Absida altarul de formă pentagonală atât la interior cât şi la exterior a primit ca sistem de acoperire o boltă alcătuită din grinzi curbe de lemn ce se descarcă pe pereții laterali.

Altarul este despărţit de naos printr-un iconostas de zidărie de cărămidă, având o grosime de cca. 50 cm. Străpuns de golul ușilor împărătești și diaconești acesta are o profilatură care face demarcația registrelor.

Naosul, de formă aproape pătrată (5.36 m x5.44 m), este acoperit și el cu o boltă de lemn semicilindrică pe arce de lemn.

Despărţirea naosul de pronaos s-a făcut tot printr-un perete plin de zidărie ce ajunge până la boltă, cu o grosime de 55 cm, străpuns de o singură deschidere, încadrat fiind de alte două goluri – firide.

Pronaosul cu o lungime de 4,48 m. şi o 1ățime de 4,04 m, a primit același sistem de boltire ca și în naos, unde bolta se sprijină pe grinzile longitudinale ce merg în lungul pereţilor de nord şi de sud.

Biserica se încheie cu un pridvor deschis, de formă dreptunchiulară cu o lungimea de 4,80 m şi o lăţimea 2,26 m, care este sprijinit pe şase stâlpi de lemn – patru frontali și doi laterali, sculptaţi cu fusurile galbate, de secţiune circulară și cu capiteluri înflorate. Accesul la pod se realizează printr-o scară de lemn alipită peretelui pridvorului.

Turla, cu rol de clopotniță amplasată pe pridvor și călcând un pic pe pronaos, este de plan hexagonal. Uşa de acces în clopotniță este prinsă într-un cadru săpat având un motiv original, care se regăsește la brâul ce înconjoară biserica. În turlă se accede de asemenea, pe o scară de stejar, asemănătoare cu cea din pridvor.

 

 

LUCRARI REALIZATE:

 

 • Consolidarea infrastructurii și a suprastructurii bisericii

 • Revizuirea șarpantei din lemn a navei și turnului clopotniță;

 • Restaurare pictură interioară și exterioară;

 • Tencuială interioară cu mortare speciale de restaurare în zonele în care nu se mai poate recupera pictura;

 • Înlocuire integrală a învelitorii din șindrilă;

 • Recondiționare tâmplărie interioară și exterioară din lemn de stejar;

 • Desfacere a pardoselii din lespezi de piatră, executarea straturilor de rupere a capilarității, remontarea lespezilor din piatră recuperate originale și completarea pardoselii cu piatră de aceeași formă și dimensiune ca cea existentă;

 • Tratarea tuturor elementelor din lemn cu soluții de ignifugare și tratamente împotriva agenților bio-degradabili;

 • Prevederea trotuarului perimetral bisericii;

 • Prevederea instalațiilor  aferente

 

 

 • Amenajări exterioare:

 • Sistematizarea verticală a terenului cu prevederea pantelor de scurgere a apelor pluviale;

 • Alei de acces, dalaje, plantații decorative;

 • Tratare și expunere cruci vechi din piatră, recuperate și inventariate din cimitirul adiacent bisericii;

 • Instalații exterioare de iluminat architectural;

 • Realizare împrejmuire cu poartă de acces în incintă.

bottom of page