top of page

MÂNĂSTIREA BASCOVELE

consolidare, restaurare și punere în valoare 

SIT: Mânăstirea Bascovele - ulița Bisericii, 105B, sat Ursoaia, comuna Cotmeana, județul Argeș

 

CLASARE: monument de interes național - clasa A - AG-II-a-A-13825

BENEFICIAR: Mânăstirea Bascovele

ECHIPA:

proiectant general: Remon Proiect S.R.L.

arhitectură: arh. Constanța Carp, arh. Smaranda Baciu, arh. Raluca Alexandru

structură: ing. Mihai Biriș (specialist atestat M.C.), ing. Rodica Donighievici (expert MCC-79E), ing. Ionel Simionescu (expert tehnic atestat M.L.P.A.T.)

instalații: ing. Gheorghe Păunescu (specialist atestat M.C.C.)           

 

AN: 2017                   

                                 

FAZA: execuție 

Mănăstirea Bascovele a fost ctitorită în anul 1695, de vel-comisul Șerban Cantacuzino și soția sa, iar de-a lungul timpului a trecut prin numeroase faze de construcție, reconstrucție și restaurare. În prezent, ansamblul este format din 5 monumente istorice și de arhitectură (diferențierea la nivel de ansamblu fiind făcută în lista monumentelor istorice), fiecare cu cod propriu în LMI 2015, accesul în incintă realizându-se din Ulița Bisericii, pe latura sudică a acesteia.

Clădirile sunt diferențiate după cum urmează:

 • Obiect C.1 - Biserica „Intrarea în Biserica a Maicii Domnului” – AG-II-m-A-13825.01

 • Obiect C.2 - Chilii - AG-II-m-A-13825.02

 • Obiect C.3 - Clădiri anexe - AG-II-m-A-13825.03

 • Obiect C.4 - Turn clopotniță - AG-II-m-A-13825.04

 • Obiect C.5 - Zid de incintă - AG-II-m-A-13825.05

 

Toate corpurile existente pe parcelă sunt într-o stare avansată de degradare și necesită intervenții urgente de consolidare, restaurare și refuncționalizare, în timp ce curtea interioară trebuie amenajată iar actuala împrejmuire înlocuită.

Lucrările propuse se referă la consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a ansamblului mânăstirii (a celor 5 obiecte listate ca monumente istorice și a incintei).

În acest sens urmează a se utiliza tehnici și materiale specifice de construcție ce permit evidențierea etapelor succesive de dezvoltare a acestuia.

Măsurile de consolidare au ca scop principal eliminarea deteriorărilor și obținerea unor spații utilizabile în condiții de siguranță, în timp ce măsurile de restaurare urmăresc să identifice și să elimine intervențiile necorespunzătoare care au alterat volumetria și plastica arhitecturală inițială. Totodată se urmărește și realizarea unor facilități care să permită folosirea optimă a spațiilor, în conformitate cu cerințele actuale de utilizare.

     În acest sens, principalele lucrări propuse se referă la:

 • desființarea construcțiilor parazitare apărute pe latura vestică a primului tronson al chiliilor;

 • lucrări de consolidare a infrastructurii și suprastructurii, în conformitate cu expertiza tehnică întocmită pe obiecte componente a ansamblului;

 • remodelarea volumetrică a acoprișului și a turlei de lemn peste naos la biserică;

 • refacerea nivelului superior la turnul clopotniță;

 • reîntregirea zidului de incintă pe latura estică;

 • lucrări de restaurare a tuturor finisajelor interioare și exterioare;

 • refacerea șarpantelor din lemn de rășinoase și a învelitorilor cu tablă de cupru, montate cu falțuri duble orizontale;

 • recompartimentări interioare și mansardarea clădirii anexe;

 • înlocuiri ale tâmplăriei interioare și exterioare cu tâmplărie din lemn de stejar;

 • refacerea prispei cu lemn de stejar – stâlpi, grinzi, balustradă;

 • eradicare umiditate: hidroizolații orizontale și tencuieli de asanare tip Remmers;

 • realizarea unor lucrări de sistematizare și amenajare a curții interioare a

mănăstirii;

 • refacerea instalațiilor interioare și exterioare aferente – electrice, sanitare și termice.

bottom of page