top of page

RESTAURANTUL CINA

transformarea unui restaurant istoric pe Calea Victoriei

SIT: fostul restaurant Cina - Str. C.A. Rosetti, nr.3, sector 1, București 

CLASARE: monument importanță locală - clasa B - cod LMI - B-II-m-B-19620

BENEFICIAR: NORTHLAKE S.R.L. 

ECHIPA:

proiectant general: REMONPROIECT S.R.L. 

șef proiect complex: arh. Constanța CARP - expert atestat M.C.

arhitectură:șef proiect - arh. Daniel BACIU, arh. Smaranda BACIU, arh. Magdalena VLADIMIRESCU, arh. Raluca ALEXANDRU

structură: ing. Mihai BIRIȘ

instalații: MID INSTALL 2003 S.R.L. - ing. Mihai DUȚĂ

3D & render: PIXEL ENLARGEMENT

 

AN: 2018

                           

FAZA: P.T./D.E.

Amplasamentul Restaurantului Cina se află în centrul Bucureștiului, într-o zonă de o importanță deosebită la nivelul orașului din punct de vedere istoric și arhitectural. Cele trei clădiri ce alcătuiesc ansamblul intitulat generic - „Restaurantul Cina” participă direct la conturarea Pieței George Enescu, învecinându-se cu o serie de clădiri de importanță naționala putem spune, mai exact: Ateneul Român, Palatul Regal (Muzeul Național de Artă al României) sau Biblioteca Centrală Universitară. In același timp, Piața George Enescu poate fi considerată centru de interes în cadrul Căii Victoriei,  una din cele mai vechi artere ale Bucureștiului.

 

Obiectivul studiat se compune din trei corpuri de clădire, grădină și împrejmuire, amplasate pe o parcelă cu o suprafață de 3375mp, delimitată de străzile C.A. Rosetti, B. Franklin și Piața George Enescu.

 

Cele trei corpuri de clădire se diferențiază în felul următor:

- Corpul C1 – S+P+etaj parțial și terasă circulabilă, pe limitele de N și E

- Corpul C2 – S+P+E+M, pe limita de E

- Corpul C3 – S+P+E, pe limita de E și S

 

Această diferențiere la nivel de ansamblu s-a realizat având la bază informațiile din planurile cadastrale ale orașului și cercetările in situ. Elementul de referință a fost C2, corpul principal, care impune gradul de valoare arhitecturală și ambientală.

 

Având în vedere istoricul și starea avansată de degradare a ansamblului, sunt necesare și se propun lucrări de consolidare, restaurare și refuncționalizare pentru toate cele trei corpuri și pentru grădină.

 

SITUAȚIA INIȚIAlĂ

 

Corp C1

Executat în etape în perioada post revoluționară, C1 nu are valoare arhitecturală și creează o imagine conflictuală, nocivă, în raport cu celelalte două corpuri care sunt monumente istorice. Este singura clădire a ansamblului care este utilizată și funcționează ca restaurant dezvoltat pe subsol și parter.

Din punct de vedere constructiv, C1 are fundație de tip radier general ce include fundațiile izolate ale stâlpilor, structură de b.a. (pereți subsol, cadre și planșee, scară).

Din punct de vedere al stării elementelor se poate spune că finisajele au un aspect plăcut doar în spațiile dedicate publicului iar cele exterioare (inclusiv tâmplării, pardoseli ș.a.) fac notă discordantă cu restul ansamblului. Mai mult, celelalte spații, utilizate de personalul restaurantului, prezintă probleme de proiectare și probleme funcționale și sunt iluminate necorespunzător.

 

 

Corp C2

Datează de la aproximativ 1870, fiind proiectat de arhitectul Filip Xenopol pentru proprietarul C. Boerescu, și a avut funcțiunea de locuință până în anul 1911. Ulterior a devenit club agricol, în 1923 se adaugă funcțiunea de restaurant (Restaurantul Cina) iar în 1948 este naționalizat, rămânând cantină/restaurant. După 1990 a rămas restaurant însă lucrările de recompartimentare nu au fost terminate.

Este o clădire valoroasă deoarece păstrează o multitudine de elemente originale de sfârșit de secol XIX și stă mărturie pentru felul în care s-au dezvoltat din punct de vedere țesutul constructiv al orașului și spațiile urbane semnificative cu care relaționează (ex. Piața George Enescu).

Din punct de vedere arhitectural se poate spune că are o valoare medie din cauza reprezentativității pentru programul de arhitectură raportat la perioada edificării.

Din punct de vedere constructiv, este alcătuit din fundații mixte (fundații continue de zidărie de cărămidă de tip vechi, fundații continue de b.a., fundații izolate din b.a. sub stâlpii de b.a., legate între ele sua de fundațiile continue), pereți de zidărie portantă consolidați prin confinare cu b.a. (demisol), planșee de b.a., diafragme și stâlpi de b.a., precum și pereți de zidărie de cărămidă de slabă calitate (exterior).

O parte din C2 este utilizată de restaurantul din C1 iar restul spațiilor sunt libere. Prezintă o serie de probleme importante generate de intervențiile anterioare – reconfigurări spațiale și structurale incompatibile cu ansamblul constructiv. Spațiile prezintă probleme în ceea ce privește rezolvarea lor, circulația pe verticală este incompletă iar straturile istorice sunt pierdute în proporție de 80%.

 

 

Corp C3

Acest corp datează de la 1921 iar proiectul aparține arhitectului Leopold Schndl. Se dezvoltă pe S+P+E și este dedicat funcțiunilor anexe (bucătării, depozitări, preparări etc.) pentru funcțiunea principală de alimentație publică de lux din corpul C2.

Din punct de vedere stilistic și arhitectural corpul C3 rezonează cu C2 însă elementele ce țin de autenticitate, de calități artistice și urbanistice determină o valoare mică a imobilului.

Terasa acoperită și delimitată cu structură de lemn se încadrează într-o tipologie specifică perioadei de început de secol XX și are în mod cert valoare.

Spre deosebire de celelalte două corpuri, acesta nu a suferit intervenții sau lucrări de consolidare/restaurare.

Din punct de vedere constructiv este alcătuit din fundații de zidărie de cărămidă de tip vechi, pereți din zidărie portantă, planșee din bolțisoare de cărămidă și parțial din b.a. (S și P), planșeu din lemn (peste etaj), scări din b.a. și șarpantă din lemn.

Acest corp se află într-o stare foarte avansată de degradare, nefiind utilizat decât parțial și nefiind îngrijit corespunzător (consolidări, restaurări, reparații etc.). Nivelul de degradare este în mod vizibil mult peste cel al celorlalte corpuri. Structura de rezistentă a suferit infiltrații, coroziuni, măcinări; planșeele și elementele de lemn sunt puternic afectate de infiltrațiile de apă. Finisajele sunt deopotrivă foarte degradate (crăpături, exfolieri, desprinderi etc.).

 

Incinta

Incinta este amenajată doar parțial, acolo unde funcționează grădina de vară a restaurantului. Vegetația este preponderent alcătuită din arbori maturi iar împrejmuirea este păstrată integral. Aceste elemente sunt importante deoarece fac parte din imaginea de ansamblu a Pieței George Enescu.

 

FUNCȚIUNI PROPUSE:

- Corp C1 - funcțiuni de alimentație publică – restaurant de categorie lux

- Corp C2 – funcțiuni de alimentație publică – restaurant de categorie lux și săli multifuncționale

- Corp C3 - funcțiuni de alimentație publică de tip braserie, cat și de comerț cu amănuntul la standard de lux.

- Corp C4 – spații tehnice

 

 

 

LUCRĂRI PROPUSE

- supraetajare, reabilitare și refuncționalizare a C1 în conformare neutră față de construcțiile nominalizate de cadrul ansamblului și în relație cu vecinătățile și incinta.

- consolidare, restaurare, extindere, refuncționalizare și punere în valoare a C2 și C3

- remodelarea incintei în vederea integrării corecte în țesutul urban, armonizarea cu caracterul zonei și punerea în valoare a imaginii istorice, deschiderea incintei prin remodelarea împrejmuirii existente

 

Corp C1

- supraetajare

- refuncționalizare spațială pentru a obține spații adecvate funcțiunii de alimentație publică

- configurarea circulației verticale (scări, lifturi)

- remodelare exterioară

- sisteme constructive pentru colectarea apelor pluviale și instalații (electrice, sanitare, termice)

 

Corpul C2

- consolidare

- restaurare (fațade, tâmplării, finisaje exterioare și parțial finisaje interioare)

- supraetajare parțială cu un sistem structural ușor, metalic și transparent, ce creează o imagine neutră în raport cu fondul existent

- refuncționalizare spațială în scopul adaptării spațiilor interioare existente la tema proiectului

- echiparea cu sisteme constructive de preluare a apelor pluviale și instalații (electrice, termice, sanitare)

 

Funcțiunea principală va fi cea de alimentație publică – restaurant de lux – dar și săli multifuncționale.

 

Corpul C3

- consolidare

- restaurare (fațade, tâmplării)

- eliminarea elementelor parazitare (închiderea terasei de pe latura vestică)

- refacerea tâmplăriilor care nu pot fi salvate și a învelitorii

- crearea unei terase exterioare peste partea de clădire din vecinătatea corpului C2

- remodelarea șarpantei pentru ajustarea înălțimii libere

- supraetajare cu un nivel prin înălțarea zidurilor existente

- refuncționalizare spațială în scopul obținerii unor spații adecvate noii funcțiuni – alimentație publică de tip brasserie (parter) și spații conexe (subsol), comerț en detail de lux (etaj și mansardă)

- echiparea cu sisteme constructive de preluare a apelor pluviale și instalații (electrice, termice, sanitare)

 

Corp C4

Se propune construirea unui nou corp de clădire subteran, independent față de restul imobilului existent, ce va avea un rol tehnic, amplasat pe latura sudică a proprietății, accesibil printr-o curte engleză.

Funcțiunile sunt dedicate amplasării centralei termice, generatorului electric și stației de pompare incendiu.

bottom of page