top of page

 CAZINOUL DIN CONSTANȚA

restaurarea unui monument la malul Mării Negre

SIT: Cazinoul din Constanța, B-dul Elisabeta nr. 4, municipiul Constanța, județul Constanța

CLASARE: monument importanță națională - clasa A - cod LMI 2010 - CT-II-m-A-02801

BENEFICIAR: Primăria Municipiului Constanța

ECHIPA:

proiectant general: Remon Proiect S.R.L. 

șef proiect: arh. Iulian Cămui (expert atestat M.C.

arhitectură: arh. Constanța Carp, arh. Smaranda Baciu, arh. Magdalena Vladimirescu, arh. Irina Petra Gudană

constructor: Aedificia Carpați S.A. 

structură: ProfesionalConstruct Proiectare S.R.L.

instalații electrice și PSI:  Tehnoinstal S.R.L.

instalații sanitare și canalizare: ing. Camelia Vulpaș

instalații ventilații și climatizare: ing. Anton Victor Voroneanu

componente artistice: Patrimoniu S.R.L. 

 

AN: 2019

                           

FAZA: execuție 

Cazinoul din Constanța este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din România, fiind un simbol al orașului și o amintire inedită pentru fiecare turist de la malul mării din ultimii 110 ani.

Astăzi ne aflăm într-un moment important al istoriei sale – cunoaște o restaurare care îi va reda demnitatea și strălucirea pe care le-a avut în trecut și îl va readuce în viața publicului.

Înțelegând că există un atașament real al publicului față de Cazinoul din Constanța, în cele ce urmează vom prezenta intențiile proiectului.

 

Datorită studiului tuturor documentelor am putut înțelege etapele în care s-a intervenit de la inaugurare până în prezent. Astfel, am observat efectele intervențiilor din anii 1980, în mare parte abuzive. Scopul lor consta în refuncționalizarea unor zone din interior însă maniera în care ele au fost implementate este una discutabilă întrucât au afectat partiul originar al clădirii, volumetria clădirii și, în final, plastica generală, prin alterarea multor elemente de fațadă și finisajelor de la interior.

Analiza atentă a ansamblului clădirii și judecata de valoare a situației actuale a condus la elaborarea strategiei de intervenție.

Având în vedere că această restaurare se dorește a fi una puțin invazivă și urmărește păstrarea și refacerea pe cât de mult posibil a elementelor originare valoroase, s-a stabilit eliminarea (desfacerea/demolarea) tuturor elementelor parazitare descoperite în primă fază (adică elementele care au fost construite în intervențiile din anii 1980).

Starea avansată de degradare a multor elemente din categoria finisajelor, tâmplăriilor, instalațiilor ș.a.m.d. influențează decizia de a le restaura sau de a le reface.

Așadar, lucrările constau în următoarele:

 • desfacerea elementelor parazitare (pereți de compartimentare, închideri inadecvate, elemente construite peste cele originare incompatibile din punct de vedere estetic, scări in poziții nepotrivite ș.a.)

 • eliminarea corpului casei scării care a fost adăugat în anii 1980 pe fațada dinspre Marea Neagră și realizarea unor goluri în armonie cu schema estetică generală

 • consolidare și tratare fisuri

 • refacerea golului în formă de scoică ce a fost conceput inițial dar acoperit ulterior

 • refacerea ferestrelor de pe fațada dinspre Marea Neagră, la nivelul parterului, conform modelului originar, eliminând intervențiile din anii 1980

 • refacerea tuturor componentelor artistice importante (pictură murală, ornamente, decorațiuni etc.)

 • refacerea tuturor tâmplăriilor conform modelului originar, din lemn stratificat de stejar, cu geam dublu, cu specificații de performanță ridicată

 • restaurarea și refacerea vitraliilor și elementelor metalice

 • refacerea învelitorii

 • înlocuirea balustradei dinspre Marea Neagră cu una compatibilă cu stilul Art Nouveau

 • revenirea la plastica din perioada interbelică a edificiului

 • integrarea cromatică a edificiului

 • instalații sanitare și de climatizare conform normativelor în vigoare și necesităților contemporane

 

Lucrările de refacere și restaurare se vor realiza cu materiale de înaltă calitate precum mortare, tencuieli decorative și vopseluri profesionale (fabricate și utilizate în special în restaurare) compatibile cu epoca de referință, cu destinația spațiilor și cu fenomenele meteorologice de la malul mării.

Finisajele pentru care se optează sunt de unele de înaltă calitate, în conformitate cu imaginea propusă de proiect. Se vor utiliza tâmplării din lemn de stejar, pardoseli ceramice, mozaicate și din parchet de stejar. Lucrările artistice (picturi murale, ornamente) sunt executate de specialiști cu materiale și tehnologii profesionale.

Prin realizarea tuturor acestor lucrări Cazinoul din Constanța își va recăpăta imaginea armonioasă după care a fost conceput de arhitectul Daniel Renard și, totodată, va putea răspunde din punct de vedere tehnic tuturor necesităților și condițiilor de exploatare contemporane (rezistență mecanică și stabilitate, securitate la incendiu, igienă și protecția mediului, siguranță și accesibilitate în exploatare, acustică, economie de energie și utilizarea sustenabilă a resurselor).

La final Cazinoul din Constanța va fi deschis publicului pentru activități culturale și de divertisment, cuprinzând spații precum:

 • spații expoziționale – promovarea mediului marin – 590mp

 • spații dedicate activităților artistice și istoriei Cazinoului – 304mp

 • sală de bal – 213mp

 • sală multifuncțională + scenă – 390mp

la care se adaugă, bineînțeles, spații de lobby, lounge, garderobă și cafenea în zonele spectaculoase din punct de vedere arhitectural, și spații de serviciu necesare pentru buna desfășurare a tuturor activităților (spații pentru artiști și recuzită, catering, spații pentru personalul angajat, birouri și spații tehnice).

bottom of page